BÜTÇE PLANLAMA UZMANI / HumanGroup Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.

HumanGroup Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.•Kuruluş aylık yönetsel raporlarını, yıllık bütçe ve uzun dönemli planları hazırlamak,
•Finansal iş sonuçlarını analiz etmek,
•Yönetim tarafından talep edilecek özel analiz çalışmalarını gerçekleştirmek,
•Yönetsel raporlama sisteminin ve alt yapısının geliştirilmesi çalışmalarına ve mali projelere destek vermek.
View full post on Bilgi Kariyer Merkezi