(Elazığ il tarım müdürlüğü 2 teknik eleman alacak)