GENEL MÜDÜR / ÝNÞAAT

Istanbul-Ýstanbul, Müsterimiz hakkinda: Danýþmanlýðýný yapmakta olduðumuz müþterimiz Türkiye’nin en büyük holdinglerinden biridir. Geliþmekte olan inþaat þirketlerinin organizasyonlarýnda istihdam edilmek üzere; GENEL MÜDÜR / ÝNÞAAT aramaktayýz. Is tanimi: Seçilecek olan aday aþaðýdaki görevleri yerine getirecektir : – Ýlgili projeleri; taahhüt konusu iþlere ait sözleþmeler, þirket stratejileri ve politikalarý doðru View full post on Monster İş Arama Sonuçları