İnsan Kaynakları Sistem Uzmanı – Lila Kağıt

Şirket hedefleri doğrultusunda,

İnsan Kaynakları süreçlerinin yerleşmesi ve yayılması için gerekli sistemleri kurmak ve çalışmaları yaymak,
İnsan Kaynakları politikalarını şirket çalışanlarına tanıtmak, benimsetmek ve sürekli geliştirici faaliyetlerde bulunmak,
View full post on kariyerGENÇ iş ilanları