İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı – Düzce


Düzce bölgesinde bulunan FERRERO FINDIK fabrikasında yapılacak olan inşaat süreçlerinin ve yüklenici firma çalışmalarının İSG kontrolörlüğü.
Görevleri;

  • Güncel mevzuat takibi yapmak,
  • Risk değerlendirmesi yapmak,
  • Yangın güvenliği için gerekli tedbirlerin alınmasını ve takibini yapmak,
  • İş hijyeni ölçüm ve kontrollerini belirlemek ve uygulamak,
  • İş sağlığı ve güvenliği bilinçlendirme eğitim ve bilgilendirmeleri yapmak,
  • İş başı konuşmalarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
  • Kazaları araştırmak,
  • Çalışma ortam gözetimi ve denetimlerini düzenli olarak tamamlamak ve kayıtların tutulmasını sağlamak,
  • Gerekli eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını yapmak alışma ortam gözetimi ve denetimlerini düzenli olarak tamamlamak ve kayıtların tutulmasını sağlamak.Source link