(Sağlık Bakanlığı kur’a ila doktor, diş tabibi ve eczacı alacak)