SIGORTA BIRIM DIREKTORU

Istanbul-ISTANBUL, Müsterimiz hakkinda: Danýþmanlýðýný yapmakta olduðumuz, Ýnternet üzerinden hizmet vermekte olan ve karþýlaþtýrmalý kiþisel finans hizmetleri alanýnda Türkiye.nin en büyük web uygulamasýna sahip müþterimiz için Ýstanbul.da görevlendirilmek üzere; SÝGORTA BÝRÝM DÝREKTÖRÜ aramaktayýz. Is tanimi: Seçilecek olan adaylar aþaðýdaki görevleri yerine getirecektir: – Çaðrý merkezi aðýrlýklý bir satýþ ve hiz View full post on Monster İş Arama Sonuçları